SFS 2010:1513 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

101513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1987:667) om ekonomiska <br/>f�reningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 kap. 40 � lagen (1987:667) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en svensk f�rening deltar i en gr�ns�verskridande fusion och den</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�vertagande f�reningen har sitt hemvist i en annan stat �n Sverige, ska sty-<br/>relsen i den svenska f�reningen uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda<br/>bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har upp-<br/>r�ttats fram till den dag d� r�ttsverkningarna av fusionen intr�dde enligt<br/>39 �.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r det s�rskilda bokslutet g�ller best�mmelserna om �rsbokslut i 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">4, 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-<br/>verket inom en m�nad fr�n utg�ngen av den period som bokslutet omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:3.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1513</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1987:667) om ekonomiska <br/>f�reningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 kap. 40 � lagen (1987:667) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en svensk f�rening deltar i en gr�ns�verskridande fusion och den</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�vertagande f�reningen har sitt hemvist i en annan stat �n Sverige, ska sty-<br/>relsen i den svenska f�reningen uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda<br/>bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har upp-<br/>r�ttats fram till den dag d� r�ttsverkningarna av fusionen intr�dde enligt<br/>39 �.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r det s�rskilda bokslutet g�ller best�mmelserna om �rsbokslut i 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">4, 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-<br/>verket inom en m�nad fr�n utg�ngen av den period som bokslutet omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:3.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1513</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1987:667) om ekonomiska
f�reningar;

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 kap. 40 � lagen (1987:667) om

ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.

12 kap.

40 �

2

Om en svensk f�rening deltar i en gr�ns�verskridande fusion och den

�vertagande f�reningen har sitt hemvist i en annan stat �n Sverige, ska sty-
relsen i den svenska f�reningen uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda
bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har upp-
r�ttats fram till den dag d� r�ttsverkningarna av fusionen intr�dde enligt
39 �.

F�r det s�rskilda bokslutet g�ller best�mmelserna om �rsbokslut i 6 kap.

4, 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-
verket inom en m�nad fr�n utg�ngen av den period som bokslutet omfattar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:3.

SFS 2010:1513

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1987:667) om ekonomiska
f�reningar;

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 kap. 40 � lagen (1987:667) om

ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.

12 kap.

40 �

2

Om en svensk f�rening deltar i en gr�ns�verskridande fusion och den

�vertagande f�reningen har sitt hemvist i en annan stat �n Sverige, ska sty-
relsen i den svenska f�reningen uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda
bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har upp-
r�ttats fram till den dag d� r�ttsverkningarna av fusionen intr�dde enligt
39 �.

F�r det s�rskilda bokslutet g�ller best�mmelserna om �rsbokslut i 6 kap.

4, 5 och 8 �� bokf�ringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolags-
verket inom en m�nad fr�n utg�ngen av den period som bokslutet omfattar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2 Senaste lydelse 2008:3.

SFS 2010:1513

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;