SFS 2010:1513 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

101513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.