SFS 2010:1514 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

101514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.