SFS 2010:1516 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

101516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft68{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft113{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft115{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:551)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 7 kap. 62 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 7 kap. 62 � ska utg�,<br/><i>dels </i>att 7 kap. 3, 4, 20, 2325, 28, 29, 48, 49, 56 och 63 ��, 9 kap. 19 �,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">12 kap. 8 �, 13 kap. 9 �, 14 kap. 11 �, 15 kap. 11 �, 18 kap. 7 �, 19 kap. 25 �,<br/>20 kap. 15 �, 22 kap. 28 �, 23 kap. 16, 36 och 43 ��, 24 kap. 18 � och<br/>25 kap. 6 � samt rubriken n�rmast f�re 7 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras femton nya paragrafer, 7 kap. 4 a, 55 a,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">56 a56 c och 68 ��, 12 kap. 14 �, 13 kap. 39 a �, 14 kap. 46 a �, 15 kap.<br/>41 a �, 18 kap. 14 �, 20 kap. 37 �, 23 kap. 53 �, 24 kap. 31 � och 25 kap.<br/>52 �, samt n�rmast f�re 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a56 c och 68 ��, 12 kap. 14 �,<br/>13 kap. 39 a �, 14 kap. 46 a �, 15 kap. 41 a �, 18 kap. 14 �, 20 kap. 37 �,<br/>23 kap. 53 �, 24 kap. 31 � och 25 kap. 52 � nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En aktie�gare som inte �r personligen n�rvarande vid bolagsst�mman</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">f�r ut�va sin r�tt vid st�mman genom ett ombud med skriftlig, av aktie-<br/>�garen undertecknad och daterad fullmakt. Om bolaget �r ett avst�mnings-<br/>bolag, f�r aktie�garen utse tv� eller flera ombud, varvid varje ombud f�r ut-<br/>�va den r�tt som h�nf�r sig till en viss i fullmakten angiven andel av ak-<br/>tierna.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En fullmakt g�ller h�gst ett �r fr�n utf�rdandet. Om bolaget �r ett avst�m-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ningsbolag, f�r det i fullmakten anges en l�ngre giltighetstid, dock l�ngst<br/>fem �r fr�n utf�rdandet.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 54 a �.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-<br/>nyttjande av vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag (EUT L 184,<br/>14.7.2007, s. 17, Celex 32007L0036).</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">3 Senaste lydelse av <br/>7 kap. 62 � 2007:566<br/>rubriken n�rmast f�re 7 kap. 62 � 2006:562.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2007:373.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Insamling av fullmakter</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Fullmakter f�r inte samlas in av bolaget. I bolagsordningen f�r det</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dock anges att styrelsen f�r samla in fullmakter enligt det f�rfarande som<br/>anges i andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Inneh�ller bolagsordningen en s�dan best�mmelse som anges i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">stycket, f�r styrelsen i samband med kallelse till bolagsst�mma tillhanda-<br/>h�lla ett fullmaktsformul�r �t aktie�garna. Formul�ret ska kunna anv�ndas<br/>f�r att ge en person som anges i formul�ret i uppdrag att f�retr�da aktie�gare<br/>vid bolagsst�mman i de fr�gor som anges i formul�ret. Det ska, med h�nvis-<br/>ning till de framlagda f�rslag till beslut som anges i f�rslaget till dagordning<br/>f�r bolagsst�mman, inneh�lla tv� likv�rdigt presenterade svarsalternativ med<br/>rubrikerna Ja och Nej. Av formul�ret ska det framg� att aktie�garen inte kan<br/>instruera ombudet p� annat s�tt �n genom att markera ett av de angivna<br/>svarsalternativen och att det inte �r till�tet att villkora svaren. Det ska ocks�<br/>framg� av formul�ret vilken dag fullmakten ska vara ombudet tillhanda samt<br/>hur aktie�garen ska g� till v�ga f�r att �terkalla fullmakten. Ombudet f�r inte<br/>vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i bolaget.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en aktie�gare som l�mnar fullmakt med hj�lp av ett s�dant formul�r</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">som anges i andra stycket har f�rsett formul�ret med s�rskilda instruktioner<br/>eller villkor, �r fullmakten ogiltig.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Postr�stning</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">I bolagsordningen f�r det anges att aktie�garna f�re bolagsst�mman</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ska kunna ut�va sin r�str�tt per post eller att styrelsen inf�r en bolagsst�mma<br/>f�r besluta att aktie�garna ska kunna g�ra detta. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid postr�stning ska anv�ndas ett formul�r som bolaget tillhandah�ller.</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Formul�ret ska, med h�nvisning till de framlagda f�rslag till beslut som<br/>anges i f�rslaget till dagordning f�r bolagsst�mman, inneh�lla tv� likv�rdigt<br/>presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Kallelse till annan extra bolagsst�mma �n en s�dan som avses i 19 �</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ska utf�rdas tidigast sex veckor och senast tv� veckor f�re bolagsst�mman. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 55 a � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:828px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Aktie�garna ska kallas till bolagsst�mma p� det s�tt som anges i bo-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">lagsordningen. Kallelse ska �ven skickas med post till varje aktie�gare vars<br/>postadress �r k�nd f�r bolaget, om </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ordinarie bolagsst�mma ska h�llas p� annan tid �n som anges i bolags-</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">2. bolagsst�mman ska<br/>a) behandla en fr�ga om s�dan �ndring av bolagsordningen som avses i</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">4345 ��,</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">b) ta st�llning till om bolaget ska g� i likvidation,<br/>c) granska likvidators slutredovisning, eller</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2007:373.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">d) behandla en fr�ga om att bolagets likvidation ska upph�ra. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 56 �. I fr�ga om publika aktie-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">bolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en<br/>motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/>g�ller 56 a � och 6467 �� i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Kallelsen ska inneh�lla uppgift om tid och plats f�r bolagsst�mman</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">samt uppgift om f�ruts�ttningarna enligt 2 � f�r aktie�gares r�tt att delta i<br/>st�mman. Kallelsen ska ocks� inneh�lla ett f�rslag till dagordning f�r<br/>bolagsst�mman. I f�rslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de �ren-<br/>den som ska behandlas vid bolagsst�mman. �rendena ska vara numrerade. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Det huvudsakliga inneh�llet i varje framlagt f�rslag ska anges, om f�rsla-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">get inte r�r en fr�ga av mindre betydelse f�r bolaget. Avser ett �rende en<br/>�ndring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga inneh�llet i f�rslaget till<br/>�ndring alltid anges. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om aktie�garna ska kunna ut�va r�str�tt vid bolagsst�mman med anv�nd-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ning av en s�dan fullmakt som avses i 4 � andra stycket, genom postr�stning<br/>eller med anv�ndning av elektroniska hj�lpmedel, ska det framg� av kallel-<br/>sen hur de ska g� till v�ga.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">S�rskilda best�mmelser om inneh�llet i en kallelse finns i <br/>2 � detta kapitel (deltagande i st�mma), <br/>13 kap. 10, 33 och 36 �� (nyemission av aktier), <br/>14 kap. 12, 26 och 29 �� (emission av teckningsoptioner), <br/>15 kap. 12, 31 och 34 �� (emission av konvertibler), <br/>16 kap. 35 och 7 �� (vissa riktade emissioner m.m.), <br/>18 kap. 8 � (vinstutdelning), <br/>19 kap. 26 och 35 �� (f�rv�rv eller �verl�telse av egna aktier), <br/>20 kap. 16 � (minskning av aktiekapitalet), och <br/>25 kap. 5 � (likvidation).<br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 63 �.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Styrelsen ska h�lla redovisningshandlingar och revisionsber�ttelse</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller kopior av dessa handlingar tillg�ngliga hos bolaget f�r aktie�garna un-<br/>der minst tv� veckor n�rmast f�re �rsst�mman. Kopior av handlingarna ska<br/>genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r<br/>det och uppger sin postadress. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 56 b � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid bolagsst�mman ska inneh�llet i aktieboken h�llas tillg�ngligt f�r</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">aktie�garna enligt andra eller tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">I bolag som inte �r avst�mningsbolag ska hela aktieboken h�llas till-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">g�nglig. Om aktieboken f�rs med automatiserad behandling, ska en utskrift</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2007:373.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2006:562.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">eller annan framst�llning av hela aktieboken h�llas tillg�nglig. Framst�ll-<br/>ningen ska avse f�rh�llandena p� dagen f�r st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I avst�mningsbolag ska en utskrift eller annan framst�llning av hela aktie-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">boken h�llas tillg�nglig. Denna framst�llning ska avse f�rh�llandena fem<br/>vardagar f�re bolagsst�mman.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid bolagsst�mman ska det uppr�ttas en f�rteckning �ver n�rvarande</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">aktie�gare, ombud och bitr�den (r�stl�ngd). En aktie�gare som har postr�stat<br/>ska anses som n�rvarande. I r�stl�ngden ska anges hur m�nga aktier och r�s-<br/>ter varje aktie�gare och ombud f�retr�der vid bolagsst�mman. R�stl�ngden<br/>ska uppr�ttas av bolagsst�mmans ordf�rande, om denne har valts av bolags-<br/>st�mman utan omr�stning. I annat fall ska r�stl�ngden uppr�ttas av den som<br/>har �ppnat bolagsst�mman.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">R�stl�ngden ska godk�nnas av bolagsst�mman. Den g�ller till dess att bo-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">lagsst�mman har beslutat att �ndra den.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om bolagsst�mman skjuts upp till en senare dag �n n�rmast f�ljande var-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dag, ska en ny r�stl�ngd uppr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>48 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Ordf�randen ska se till att det f�rs protokoll vid bolagsst�mman.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I protokollet ska det antecknas dag och ort f�r bolagsst�mman samt vilka</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">beslut som bolagsst�mman har fattat. Om ett beslut har fattats genom om-<br/>r�stning, ska i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av om-<br/>r�stningen. R�stl�ngden ska tas in i eller l�ggas som en bilaga till protokol-<br/>let.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Protokollet ska undertecknas av protokollf�raren. Det ska justeras av ord-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">f�randen, om denne inte har f�rt protokollet, och av minst en av bolagsst�m-<br/>man utsedd justeringsman. Om bolagets styrelse best�r av en ledamot och<br/>denne �ger samtliga aktier i bolaget, beh�vs inte n�gon justeringsman.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 68 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Senast tv� veckor efter bolagsst�mman ska protokollet h�llas till-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">g�ngligt hos bolaget f�r aktie�garna. En kopia av protokollet ska s�ndas till<br/>de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft44">Protokollen ska f�rvaras p� ett betryggande s�tt. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 68 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Tid f�r kallelse i vissa publika aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>55 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska kallelse till annan extra bolagsst�mma �n en<br/>s�dan som avses i 19 � utf�rdas tidigast sex veckor och senast tre veckor f�re<br/>bolagsst�mman.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>56 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">I ett annat publikt aktiebolag �n som avses i 56 a � ska kallelse till bo-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">lagsst�mma, ut�ver vad som f�ljer av 23 �, ske genom annonsering i Post-<br/>och Inrikes Tidningar och minst en i bolagsordningen angiven rikst�ckande<br/>dagstidning. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">I bolagsordningen f�r det anges att kallelse i st�llet ska ske p� det s�tt som</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">avses i 56 a �. I s� fall ska 56 b � till�mpas i st�llet f�r 25 �. Vidare ska<br/>56 c � och 63 � andra stycket till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Kallelses�tt i vissa publika aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>56 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska kallelse till bolagsst�mma ske genom annon-<br/>sering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen h�lls tillg�nglig<br/>p� bolagets webbplats. Kallelse ska, i f�rekommande fall, ocks� ske p� annat<br/>i bolagsordningen angivet s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Kallelsen ska genast och utan kostnad f�r mottagaren skickas med post till</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolags-<br/>st�mma ska h�llas p� annan tid �n den som anges i bolagsordningen, ska kal-<br/>lelsen utan kostnad f�r mottagaren skickas med post till varje aktie�gare vars<br/>postadress �r k�nd f�r bolaget.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst en i</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">bolagsordningen angiven rikst�ckande dagstidning upplysa om att kallelse<br/>har skett och d� ange bolagets namn och organisationsnummer, vilket slag<br/>av bolagsst�mma som ska h�llas, tid och plats f�r st�mman samt f�rut-<br/>s�ttningarna enligt 2 � f�r aktie�garnas r�tt att delta i st�mman. I annonsen<br/>ska det anges hur en aktie�gare kan ta del av kallelsen p� bolagets webbplats<br/>eller f� den skickad till sig.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54">Av annonsen ska det �ven framg� om bolagsst�mman ska <br/>1. behandla en fr�ga om s�dan �ndring av bolagsordningen som avses i</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">4345 ��, </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54">2. ta st�llning till om bolaget ska g� i likvidation, <br/>3. granska likvidators slutredovisning eller <br/>4. behandla en fr�ga om att bolagets likvidation ska upph�ra.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>Tillhandah�llande av handlingar inf�r �rsst�mman i vissa publika <br/>aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>56 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla redovisningshandlingar och re-<br/>visionsber�ttelse, eller kopior av dessa handlingar, tillg�ngliga hos bolaget<br/>f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re �rsst�mman. Detsamma<br/>g�ller, i f�rekommande fall, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 �. Kopior av<br/>handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie-<br/>�gare som beg�r det och uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">veckor n�rmast f�re �rsst�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�g-<br/>gas fram p� st�mman.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67"><i>Tillhandah�llande av formul�r inf�r bolagsst�mman i vissa publika <br/>aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>56 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft60">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft68">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska fullmaktsformul�r och formul�r f�r post-<br/>r�stning h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre veckor<br/>n�rmast f�re bolagsst�mman och dagen f�r st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>63 �</b></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft64">8</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft60">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft68">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska en kallelse till en bolagsst�mma, ut�ver det<br/>som anges i 24 �, �ven inneh�lla uppgift om det totala antalet aktier och r�s-<br/>ter i bolaget samt, i f�rekommande fall, uppgift om bolagets innehav av egna<br/>aktier. Uppgifterna ska avse f�rh�llandena vid den tidpunkt d� kallelsen ut-<br/>f�rdas och vara f�rdelade p� aktieslag. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Kallelsen ska inneh�lla uppgift om p� vilken webbplats som bolaget till-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft68">handah�ller de fullmaktsformul�r och formul�r f�r postr�stning som ska h�l-<br/>las tillg�ngliga inf�r st�mman och de handlingar som ska l�ggas fram p�<br/>st�mman. I kallelsen ska det ocks� informeras om aktie�garnas r�tt att beg�-<br/>ra upplysningar enligt 32 �.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>St�mmoprotokoll i vissa publika aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>68 �</b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Ut�ver det som anges i 48 och 49 ��, g�ller i fr�ga om ett publikt ak-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft68">tiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en<br/>motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/>f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en aktie�gare beg�r det inf�r en omr�stning, ska aktiebolaget i st�m-</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">moprotokollet eller i en bilaga till protokollet redovisa</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft68">1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, <br/>2. antalet r�ster som n�rvarande aktie�gare har avst�tt fr�n att avge,<br/>3. det antal aktier f�r vilka r�ster har avgetts och<br/>4. den andel av aktiekapitalet som dessa r�ster representerar.<br/>Protokollet, utom r�stl�ngden, ska h�llas tillg�ngligt p� bolagets webb-</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">plats senast tv� veckor efter bolagsst�mman och under minst tre �r.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:850px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:848px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft64">9</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft60">Till revisor f�r �ven ett registrerat revisionsbolag utses. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelser om vem som f�r vara huvudansvarig f�r revisionen n�r ett</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft68">revisionsbolag utses att vara revisor och om underr�ttelseskyldighet finns i<br/>17 � revisorslagen (2001:883). F�ljande best�mmelser i detta kapitel ska till-<br/>l�mpas p� den huvudansvarige:</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft68">17 och 18 �� om j�v,<br/>21 a � om uppdragets l�ngd och f�rbud under viss tid att delta i revisio-</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">nen,</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">8 Senaste lydelse 2007:566.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">9 Senaste lydelse 2009:565.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft74">40 � om n�rvaro vid bolagsst�mma och<br/>47 och 48 �� om registrering.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">mans med de handlingar som anges i 7 �, tillg�ngligt f�r aktie�garna under<br/>minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om fondemis-<br/>sion ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r<br/>mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft74">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 14 � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. <br/>i vissa publika aktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft70">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande<br/>fall tillsammans med de handlingar som anges i 7 �, tillg�ngligt f�r aktie-<br/>�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om<br/>fondemission ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kost-<br/>nad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin<br/>postadress.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">mans med de handlingar som anges i 68 ��, tillg�ngligt f�r aktie�garna un-<br/>der minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om nyemis-<br/>sion ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r<br/>mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft74">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 39 a � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>Tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:987px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>39 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:987px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft70">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekom-</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">mande fall tillsammans med de handlingar som anges i 68 ��, tillg�ngligt<br/>f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r<br/>fr�gan om nyemission ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och<br/>utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och upp-<br/>ger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft80">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">mans med de handlingar som anges i 810 ��, tillg�ngligt f�r aktie�garna<br/>under minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om emis-<br/>sion av teckningsoptioner ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och<br/>utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och upp-<br/>ger sin postadress. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft84">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 46 a � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft83"><i>Tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>46 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft80">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�re-<br/>kommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 810 ��, till-<br/>g�ngligt f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolags-<br/>st�mma d�r fr�gan om emission av teckningsoptioner ska pr�vas. Kopior av<br/>handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie-<br/>�gare som beg�r det och uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft80">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">mans med de handlingar som anges i 810 ��, tillg�ngligt f�r aktie�garna<br/>under minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om emis-<br/>sion av konvertibler ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan<br/>kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger<br/>sin postadress. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft84">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 41 a � i st�llet f�r denna paragraf.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>41 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft90">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�re-<br/>kommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 810 ��, till-<br/>g�ngligt f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolags-<br/>st�mma d�r fr�gan om emission av konvertibler ska pr�vas. Kopior av<br/>handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie-<br/>�gare som beg�r det och uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>18 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft90">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 2 � tillsammans med de handlingar</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">som anges i 4 � och, i f�rekommande fall, 6 � tillg�ngligt f�r aktie�garna un-<br/>der minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om vinstut-<br/>delning ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r<br/>mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft94">Handlingarna ska l�ggas fram p� bolagsst�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 14 � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft95"><b>S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. <br/>i vissa publika aktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft90">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 2 � tillsammans med<br/>de handlingar som anges i 4 � och, i f�rekommande fall, 6 � tillg�ngligt f�r<br/>aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�-<br/>gan om vinstutdelning ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och<br/>utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och upp-<br/>ger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:939px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:939px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft90">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 19 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">mans med de handlingar som anges i 24 �, tillg�ngligt f�r aktie�garna under<br/>minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om f�rv�rv av<br/>egna aktier ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad<br/>f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress. </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>20 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft100">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 6 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">mans med de handlingar som anges i 12 och 14 ��, tillg�ngligt f�r aktie�gar-<br/>na under minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om<br/>minskning av aktiekapitalet ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast<br/>och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och<br/>uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft103">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 37 � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. <br/>i vissa publika aktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft100">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 6 �, i f�rekommande<br/>fall tillsammans med de handlingar som anges i 12 och 14 ��, tillg�ngligt f�r<br/>aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�-<br/>gan om minskning av aktiekapitalet ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska<br/>genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r<br/>det och uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft100">I fr�ga om publika aktiebolag ska en underr�ttelse enligt 7 � och en</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">uppmaning enligt 11 � kung�ras i Post- och Inrikes Tidningar och i den riks-<br/>t�ckande dagstidning som har angetts i bolagsordningen i enlighet med<br/>7 kap. 56 eller 56 a �.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft100">Om en fr�ga om godk�nnande av fusionsplan enligt 15 � ska under-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">st�llas bolagsst�mman, g�ller f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">Styrelsen ska h�lla planen med bifogade handlingar tillg�nglig f�r aktie-</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103">�garna under minst en m�nad eller, om samtliga bolag som deltar i fusionen<br/>�r privata aktiebolag, minst tv� veckor f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan ska<br/>behandlas. Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga hos bolaget p� den ort d�r<br/>styrelsen har sitt s�te. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft117">f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft117">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 53 �.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft113">10</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft110">Ett svenskt aktiebolag f�r delta i en fusion med en motsvarande juri-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft117">disk person med hemvist i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-<br/>arbetsomr�det �n Sverige (<i>gr�ns�verskridande fusion</i>). En juridisk person<br/>ska anses ha s�dant hemvist, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat<br/>inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och har sitt s�te, sitt huvud-<br/>kontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">F�r en gr�ns�verskridande fusion g�ller f�ljande best�mmelser i detta ka-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">pitel: </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft117">1 � om vad en fusion inneb�r, <br/>2 � om fusionsvederlag, <br/>4 � om fusion n�r �verl�tande bolag har g�tt i likvidation, <br/>5 � om s�rskilda r�ttighetshavares st�llning, <br/>37 och 38 �� om fusionsplanen, <br/>39 � om styrelseredog�relse, <br/>10 � om kompletterande information, <br/>1113, 40 och 41 �� om revisorsgranskning av fusionsplanen, <br/>14 � f�rsta stycket och 42 � om registrering av fusionsplanen, <br/>15 � f�rsta och andra styckena samt tredje stycket f�rsta meningen om n�r</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">fusionsplanen ska underst�llas bolagsst�mman,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft117">43 och 53 �� om tillhandah�llande av fusionsplanen,<br/>17 � om majoritetskrav m.m., <br/>18 � om n�r fr�gan om fusion faller, <br/>44 � om villkorat beslut om godk�nnande av fusionsplanen, <br/>19 � om underr�ttelse till bolagets k�nda borgen�rer, <br/>2021 a och 45 �� om ans�kan om tillst�nd att verkst�lla fusionsplanen, <br/>22 � om kallelse p� bolagens borgen�rer, <br/>23 � om n�r Bolagsverket ska l�mna tillst�nd till verkst�llande av fusions-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">planen, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">24 � om n�r allm�n domstol ska l�mna tillst�nd till verkst�llande av fu-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sionsplanen, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft117">46 � om utf�rdande av fusionsintyg, <br/>47 och 48 �� om registrering av fusionen, <br/>26 och 49 �� om fusionens r�ttsverkningar, <br/>27 � om n�r fr�gan om fusion faller, varvid vad som i den paragrafen s�gs</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">om 25 � ska avse 48 �, </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft117">50 � om s�rskilt bokslut, och <br/>51 � om absorption av hel�gt dotterbolag.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:943px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft113">11</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft110">Vid en gr�ns�verskridande fusion ska styrelsen i ett bolag som del-</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft117">tar i fusionen h�lla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens re-<br/>dog�relse enligt 39 � tillg�ngliga f�r aktie�garna, f�r arbetstagarorga-</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115">10 Senaste lydelse 2008:12.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115">11 Senaste lydelse 2008:12.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">nisationer som f�retr�der arbetstagare hos bolaget och f�r arbetstagare som<br/>inte f�retr�ds av n�gon arbetstagarorganisation. Handlingarna ska, under<br/>minst en m�nad f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om godk�nnande av fu-<br/>sionsplanen ska behandlas, h�llas tillg�ngliga hos bolaget p� den ort d�r sty-<br/>relsen ska ha sitt s�te. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad<br/>f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 53 �.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. <br/>i vissa publika aktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>53 �</b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft120">Ut�ver det som anges i 16 respektive 43 �, ska i ett publikt aktiebo-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">lag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en mot-<br/>svarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, fu-<br/>sionsplanen med bifogade handlingar h�llas tillg�nglig f�r aktie�garna p�<br/>bolagets webbplats under minst en m�nad f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan<br/>om godk�nnande av planen ska behandlas och dagen f�r st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft120">Om en fr�ga om godk�nnande av en delningsplan enligt 17 � ska un-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">derst�llas bolagsst�mman, g�ller f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Styrelsen ska h�lla planen med bifogade handlingar tillg�nglig f�r aktie�-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">garna under minst en m�nad eller, om samtliga bolag som deltar i delningen<br/>�r privata aktiebolag, minst tv� veckor f�re den bolagsst�mma som ska be-<br/>handla fr�gan. Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga hos bolaget p� den ort<br/>d�r styrelsen har sitt s�te. Kopior av handlingarna ska genast och utan kost-<br/>nad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin<br/>postadress.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Om det har intr�ffat v�sentliga f�r�ndringar i det �verl�tande bolagets till-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">g�ngar och skulder efter det att delningsplanen uppr�ttades, ska styrelsen<br/>l�mna upplysningar om detta p� bolagsst�mman innan fr�gan om god-<br/>k�nnande av delningsplanen avg�rs.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 31 �.</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. <br/>i vissa publika aktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft120">Ut�ver det som anges i 18 �, ska i ett publikt aktiebolag, vars aktier �r</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123">upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande marknad<br/>utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, delningsplanen med bi-<br/>fogade handlingar h�llas tillg�nglig f�r aktie�garna p� bolagets webbplats<br/>under minst en m�nad f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om godk�nnande<br/>av planen ska behandlas och dagen f�r st�mman.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2010:1516</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft130">Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft133">mans med de handlingar som anges i 4 �, tillg�ngligt f�r aktie�garna under<br/>minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om likvidation<br/>ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottaga-<br/>ren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft133">Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman. <br/>I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft133">reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det, g�ller 52 � i st�llet f�r denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. <br/>i vissa publika aktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>52 �</b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft130">I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft133">rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande<br/>fall tillsammans med de handlingar som anges i 4 �, tillg�ngligt f�r aktie-<br/>�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om<br/>likvidation ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad<br/>f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-<br/>adress.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft133">veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas<br/>fram p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft133">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller i fr�ga om kallelse till bolagsst�mma samt</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft133">tillhandah�llande av aktiebok och handlingar inf�r st�mma, om kallelse till<br/>st�mman har skett f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">3. Om en bolagsordning efter ikrafttr�dandet strider mot denna lag, ska</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft133">styrelsen till den f�rsta bolagsst�mman till vilken bolaget kallar efter ikraft-<br/>tr�dandet l�gga fram f�rslag till �ndring av bolagsordningen i �verens-<br/>st�mmelse med lagen. �ldre best�mmelser g�ller i fr�ga om kallelse till den<br/>st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft133">Jacob Aspegren<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft140">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft140">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om aktiebolagslagen

(2005:551)

3

dels att 7 kap. 62 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 7 kap. 62 � ska utg�,
dels att 7 kap. 3, 4, 20, 2325, 28, 29, 48, 49, 56 och 63 ��, 9 kap. 19 �,

12 kap. 8 �, 13 kap. 9 �, 14 kap. 11 �, 15 kap. 11 �, 18 kap. 7 �, 19 kap. 25 �,
20 kap. 15 �, 22 kap. 28 �, 23 kap. 16, 36 och 43 ��, 24 kap. 18 � och
25 kap. 6 � samt rubriken n�rmast f�re 7 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras femton nya paragrafer, 7 kap. 4 a, 55 a,

56 a56 c och 68 ��, 12 kap. 14 �, 13 kap. 39 a �, 14 kap. 46 a �, 15 kap.
41 a �, 18 kap. 14 �, 20 kap. 37 �, 23 kap. 53 �, 24 kap. 31 � och 25 kap.
52 �, samt n�rmast f�re 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a56 c och 68 ��, 12 kap. 14 �,
13 kap. 39 a �, 14 kap. 46 a �, 15 kap. 41 a �, 18 kap. 14 �, 20 kap. 37 �,
23 kap. 53 �, 24 kap. 31 � och 25 kap. 52 � nya rubriker av f�ljande lydelse.

7 kap.

3 �

4

En aktie�gare som inte �r personligen n�rvarande vid bolagsst�mman

f�r ut�va sin r�tt vid st�mman genom ett ombud med skriftlig, av aktie-
�garen undertecknad och daterad fullmakt. Om bolaget �r ett avst�mnings-
bolag, f�r aktie�garen utse tv� eller flera ombud, varvid varje ombud f�r ut-
�va den r�tt som h�nf�r sig till en viss i fullmakten angiven andel av ak-
tierna.

En fullmakt g�ller h�gst ett �r fr�n utf�rdandet. Om bolaget �r ett avst�m-

ningsbolag, f�r det i fullmakten anges en l�ngre giltighetstid, dock l�ngst
fem �r fr�n utf�rdandet.

I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 54 a �.

1 Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut-
nyttjande av vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag (EUT L 184,
14.7.2007, s. 17, Celex 32007L0036).

3 Senaste lydelse av
7 kap. 62 � 2007:566
rubriken n�rmast f�re 7 kap. 62 � 2006:562.

4 Senaste lydelse 2007:373.

SFS 2010:1516

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1516

Insamling av fullmakter

4 �

Fullmakter f�r inte samlas in av bolaget. I bolagsordningen f�r det

dock anges att styrelsen f�r samla in fullmakter enligt det f�rfarande som
anges i andra stycket.

Inneh�ller bolagsordningen en s�dan best�mmelse som anges i f�rsta

stycket, f�r styrelsen i samband med kallelse till bolagsst�mma tillhanda-
h�lla ett fullmaktsformul�r �t aktie�garna. Formul�ret ska kunna anv�ndas
f�r att ge en person som anges i formul�ret i uppdrag att f�retr�da aktie�gare
vid bolagsst�mman i de fr�gor som anges i formul�ret. Det ska, med h�nvis-
ning till de framlagda f�rslag till beslut som anges i f�rslaget till dagordning
f�r bolagsst�mman, inneh�lla tv� likv�rdigt presenterade svarsalternativ med
rubrikerna Ja och Nej. Av formul�ret ska det framg� att aktie�garen inte kan
instruera ombudet p� annat s�tt �n genom att markera ett av de angivna
svarsalternativen och att det inte �r till�tet att villkora svaren. Det ska ocks�
framg� av formul�ret vilken dag fullmakten ska vara ombudet tillhanda samt
hur aktie�garen ska g� till v�ga f�r att �terkalla fullmakten. Ombudet f�r inte
vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i bolaget.

Om en aktie�gare som l�mnar fullmakt med hj�lp av ett s�dant formul�r

som anges i andra stycket har f�rsett formul�ret med s�rskilda instruktioner
eller villkor, �r fullmakten ogiltig.

Postr�stning

4 a �

I bolagsordningen f�r det anges att aktie�garna f�re bolagsst�mman

ska kunna ut�va sin r�str�tt per post eller att styrelsen inf�r en bolagsst�mma
f�r besluta att aktie�garna ska kunna g�ra detta.

Vid postr�stning ska anv�ndas ett formul�r som bolaget tillhandah�ller.

Formul�ret ska, med h�nvisning till de framlagda f�rslag till beslut som
anges i f�rslaget till dagordning f�r bolagsst�mman, inneh�lla tv� likv�rdigt
presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

20 �

Kallelse till annan extra bolagsst�mma �n en s�dan som avses i 19 �

ska utf�rdas tidigast sex veckor och senast tv� veckor f�re bolagsst�mman.

I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 55 a � i st�llet f�r denna paragraf.

23 �

5

Aktie�garna ska kallas till bolagsst�mma p� det s�tt som anges i bo-

lagsordningen. Kallelse ska �ven skickas med post till varje aktie�gare vars
postadress �r k�nd f�r bolaget, om

1. ordinarie bolagsst�mma ska h�llas p� annan tid �n som anges i bolags-

ordningen, eller

2. bolagsst�mman ska
a) behandla en fr�ga om s�dan �ndring av bolagsordningen som avses i

4345 ��,

b) ta st�llning till om bolaget ska g� i likvidation,
c) granska likvidators slutredovisning, eller

5 Senaste lydelse 2007:373.

background image

3

SFS 2010:1516

d) behandla en fr�ga om att bolagets likvidation ska upph�ra.
I fr�ga om publika aktiebolag g�ller �ven 56 �. I fr�ga om publika aktie-

bolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
g�ller 56 a � och 6467 �� i st�llet f�r denna paragraf.

24 �

6

Kallelsen ska inneh�lla uppgift om tid och plats f�r bolagsst�mman

samt uppgift om f�ruts�ttningarna enligt 2 � f�r aktie�gares r�tt att delta i
st�mman. Kallelsen ska ocks� inneh�lla ett f�rslag till dagordning f�r
bolagsst�mman. I f�rslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de �ren-
den som ska behandlas vid bolagsst�mman. �rendena ska vara numrerade.

Det huvudsakliga inneh�llet i varje framlagt f�rslag ska anges, om f�rsla-

get inte r�r en fr�ga av mindre betydelse f�r bolaget. Avser ett �rende en
�ndring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga inneh�llet i f�rslaget till
�ndring alltid anges.

Om aktie�garna ska kunna ut�va r�str�tt vid bolagsst�mman med anv�nd-

ning av en s�dan fullmakt som avses i 4 � andra stycket, genom postr�stning
eller med anv�ndning av elektroniska hj�lpmedel, ska det framg� av kallel-
sen hur de ska g� till v�ga.

S�rskilda best�mmelser om inneh�llet i en kallelse finns i
2 � detta kapitel (deltagande i st�mma),
13 kap. 10, 33 och 36 �� (nyemission av aktier),
14 kap. 12, 26 och 29 �� (emission av teckningsoptioner),
15 kap. 12, 31 och 34 �� (emission av konvertibler),
16 kap. 35 och 7 �� (vissa riktade emissioner m.m.),
18 kap. 8 � (vinstutdelning),
19 kap. 26 och 35 �� (f�rv�rv eller �verl�telse av egna aktier),
20 kap. 16 � (minskning av aktiekapitalet), och
25 kap. 5 � (likvidation).
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 63 �.

25 �

7

Styrelsen ska h�lla redovisningshandlingar och revisionsber�ttelse

eller kopior av dessa handlingar tillg�ngliga hos bolaget f�r aktie�garna un-
der minst tv� veckor n�rmast f�re �rsst�mman. Kopior av handlingarna ska
genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r
det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 56 b � i st�llet f�r denna paragraf.

28 �

Vid bolagsst�mman ska inneh�llet i aktieboken h�llas tillg�ngligt f�r

aktie�garna enligt andra eller tredje stycket.

I bolag som inte �r avst�mningsbolag ska hela aktieboken h�llas till-

g�nglig. Om aktieboken f�rs med automatiserad behandling, ska en utskrift

6 Senaste lydelse 2007:373.

7 Senaste lydelse 2006:562.

background image

4

SFS 2010:1516

eller annan framst�llning av hela aktieboken h�llas tillg�nglig. Framst�ll-
ningen ska avse f�rh�llandena p� dagen f�r st�mman.

I avst�mningsbolag ska en utskrift eller annan framst�llning av hela aktie-

boken h�llas tillg�nglig. Denna framst�llning ska avse f�rh�llandena fem
vardagar f�re bolagsst�mman.

29 �

Vid bolagsst�mman ska det uppr�ttas en f�rteckning �ver n�rvarande

aktie�gare, ombud och bitr�den (r�stl�ngd). En aktie�gare som har postr�stat
ska anses som n�rvarande. I r�stl�ngden ska anges hur m�nga aktier och r�s-
ter varje aktie�gare och ombud f�retr�der vid bolagsst�mman. R�stl�ngden
ska uppr�ttas av bolagsst�mmans ordf�rande, om denne har valts av bolags-
st�mman utan omr�stning. I annat fall ska r�stl�ngden uppr�ttas av den som
har �ppnat bolagsst�mman.

R�stl�ngden ska godk�nnas av bolagsst�mman. Den g�ller till dess att bo-

lagsst�mman har beslutat att �ndra den.

Om bolagsst�mman skjuts upp till en senare dag �n n�rmast f�ljande var-

dag, ska en ny r�stl�ngd uppr�ttas.

48 �

Ordf�randen ska se till att det f�rs protokoll vid bolagsst�mman.

I protokollet ska det antecknas dag och ort f�r bolagsst�mman samt vilka

beslut som bolagsst�mman har fattat. Om ett beslut har fattats genom om-
r�stning, ska i protokollet antecknas vad som har yrkats och utfallet av om-
r�stningen. R�stl�ngden ska tas in i eller l�ggas som en bilaga till protokol-
let.

Protokollet ska undertecknas av protokollf�raren. Det ska justeras av ord-

f�randen, om denne inte har f�rt protokollet, och av minst en av bolagsst�m-
man utsedd justeringsman. Om bolagets styrelse best�r av en ledamot och
denne �ger samtliga aktier i bolaget, beh�vs inte n�gon justeringsman.

I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 68 � andra stycket.

49 �

Senast tv� veckor efter bolagsst�mman ska protokollet h�llas till-

g�ngligt hos bolaget f�r aktie�garna. En kopia av protokollet ska s�ndas till
de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress.

Protokollen ska f�rvaras p� ett betryggande s�tt.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 68 � tredje stycket.

Tid f�r kallelse i vissa publika aktiebolag

55 a �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska kallelse till annan extra bolagsst�mma �n en
s�dan som avses i 19 � utf�rdas tidigast sex veckor och senast tre veckor f�re
bolagsst�mman.

background image

5

SFS 2010:1516

56 �

I ett annat publikt aktiebolag �n som avses i 56 a � ska kallelse till bo-

lagsst�mma, ut�ver vad som f�ljer av 23 �, ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar och minst en i bolagsordningen angiven rikst�ckande
dagstidning.

I bolagsordningen f�r det anges att kallelse i st�llet ska ske p� det s�tt som

avses i 56 a �. I s� fall ska 56 b � till�mpas i st�llet f�r 25 �. Vidare ska
56 c � och 63 � andra stycket till�mpas.

Kallelses�tt i vissa publika aktiebolag

56 a �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska kallelse till bolagsst�mma ske genom annon-
sering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen h�lls tillg�nglig
p� bolagets webbplats. Kallelse ska, i f�rekommande fall, ocks� ske p� annat
i bolagsordningen angivet s�tt.

Kallelsen ska genast och utan kostnad f�r mottagaren skickas med post till

de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolags-
st�mma ska h�llas p� annan tid �n den som anges i bolagsordningen, ska kal-
lelsen utan kostnad f�r mottagaren skickas med post till varje aktie�gare vars
postadress �r k�nd f�r bolaget.

Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i minst en i

bolagsordningen angiven rikst�ckande dagstidning upplysa om att kallelse
har skett och d� ange bolagets namn och organisationsnummer, vilket slag
av bolagsst�mma som ska h�llas, tid och plats f�r st�mman samt f�rut-
s�ttningarna enligt 2 � f�r aktie�garnas r�tt att delta i st�mman. I annonsen
ska det anges hur en aktie�gare kan ta del av kallelsen p� bolagets webbplats
eller f� den skickad till sig.

Av annonsen ska det �ven framg� om bolagsst�mman ska
1. behandla en fr�ga om s�dan �ndring av bolagsordningen som avses i

4345 ��,

2. ta st�llning till om bolaget ska g� i likvidation,
3. granska likvidators slutredovisning eller
4. behandla en fr�ga om att bolagets likvidation ska upph�ra.

Tillhandah�llande av handlingar inf�r �rsst�mman i vissa publika
aktiebolag

56 b �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla redovisningshandlingar och re-
visionsber�ttelse, eller kopior av dessa handlingar, tillg�ngliga hos bolaget
f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re �rsst�mman. Detsamma
g�ller, i f�rekommande fall, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 �. Kopior av
handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie-
�gare som beg�r det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re �rsst�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�g-
gas fram p� st�mman.

background image

6

SFS 2010:1516

Tillhandah�llande av formul�r inf�r bolagsst�mman i vissa publika
aktiebolag

56 c �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska fullmaktsformul�r och formul�r f�r post-
r�stning h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre veckor
n�rmast f�re bolagsst�mman och dagen f�r st�mman.

63 �

8

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska en kallelse till en bolagsst�mma, ut�ver det
som anges i 24 �, �ven inneh�lla uppgift om det totala antalet aktier och r�s-
ter i bolaget samt, i f�rekommande fall, uppgift om bolagets innehav av egna
aktier. Uppgifterna ska avse f�rh�llandena vid den tidpunkt d� kallelsen ut-
f�rdas och vara f�rdelade p� aktieslag.

Kallelsen ska inneh�lla uppgift om p� vilken webbplats som bolaget till-

handah�ller de fullmaktsformul�r och formul�r f�r postr�stning som ska h�l-
las tillg�ngliga inf�r st�mman och de handlingar som ska l�ggas fram p�
st�mman. I kallelsen ska det ocks� informeras om aktie�garnas r�tt att beg�-
ra upplysningar enligt 32 �.

St�mmoprotokoll i vissa publika aktiebolag

68 �

Ut�ver det som anges i 48 och 49 ��, g�ller i fr�ga om ett publikt ak-

tiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
f�ljande.

Om en aktie�gare beg�r det inf�r en omr�stning, ska aktiebolaget i st�m-

moprotokollet eller i en bilaga till protokollet redovisa

1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut,
2. antalet r�ster som n�rvarande aktie�gare har avst�tt fr�n att avge,
3. det antal aktier f�r vilka r�ster har avgetts och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa r�ster representerar.
Protokollet, utom r�stl�ngden, ska h�llas tillg�ngligt p� bolagets webb-

plats senast tv� veckor efter bolagsst�mman och under minst tre �r.

9 kap.

19 �

9

Till revisor f�r �ven ett registrerat revisionsbolag utses.

Best�mmelser om vem som f�r vara huvudansvarig f�r revisionen n�r ett

revisionsbolag utses att vara revisor och om underr�ttelseskyldighet finns i
17 � revisorslagen (2001:883). F�ljande best�mmelser i detta kapitel ska till-
l�mpas p� den huvudansvarige:

17 och 18 �� om j�v,
21 a � om uppdragets l�ngd och f�rbud under viss tid att delta i revisio-

nen,

8 Senaste lydelse 2007:566.

9 Senaste lydelse 2009:565.

background image

7

SFS 2010:1516

40 � om n�rvaro vid bolagsst�mma och
47 och 48 �� om registrering.

12 kap.

8 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 7 �, tillg�ngligt f�r aktie�garna under
minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om fondemis-
sion ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r
mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 14 � i st�llet f�r denna paragraf.

S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

14 �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande
fall tillsammans med de handlingar som anges i 7 �, tillg�ngligt f�r aktie-
�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om
fondemission ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kost-
nad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin
postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

13 kap.

9 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 68 ��, tillg�ngligt f�r aktie�garna un-
der minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om nyemis-
sion ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r
mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 39 a � i st�llet f�r denna paragraf.

Tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

39 a �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekom-

background image

8

SFS 2010:1516

mande fall tillsammans med de handlingar som anges i 68 ��, tillg�ngligt
f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r
fr�gan om nyemission ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och
utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och upp-
ger sin postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

14 kap.

11 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 810 ��, tillg�ngligt f�r aktie�garna
under minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om emis-
sion av teckningsoptioner ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och
utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och upp-
ger sin postadress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 46 a � i st�llet f�r denna paragraf.

Tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

46 a �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�re-
kommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 810 ��, till-
g�ngligt f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolags-
st�mma d�r fr�gan om emission av teckningsoptioner ska pr�vas. Kopior av
handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie-
�gare som beg�r det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

15 kap.

11 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 810 ��, tillg�ngligt f�r aktie�garna
under minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om emis-
sion av konvertibler ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan
kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger
sin postadress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 41 a � i st�llet f�r denna paragraf.

background image

9

SFS 2010:1516

Tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m. i vissa publika aktiebolag

41 a �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�re-
kommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 810 ��, till-
g�ngligt f�r aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolags-
st�mma d�r fr�gan om emission av konvertibler ska pr�vas. Kopior av
handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie-
�gare som beg�r det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

18 kap.

7 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 2 � tillsammans med de handlingar

som anges i 4 � och, i f�rekommande fall, 6 � tillg�ngligt f�r aktie�garna un-
der minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om vinstut-
delning ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r
mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� bolagsst�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 14 � i st�llet f�r denna paragraf.

S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

14 �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 2 � tillsammans med
de handlingar som anges i 4 � och, i f�rekommande fall, 6 � tillg�ngligt f�r
aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�-
gan om vinstutdelning ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och
utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och upp-
ger sin postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

19 kap.

25 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 19 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 24 �, tillg�ngligt f�r aktie�garna under
minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om f�rv�rv av
egna aktier ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad
f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

background image

10

SFS 2010:1516

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

20 kap.

15 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 6 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 12 och 14 ��, tillg�ngligt f�r aktie�gar-
na under minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om
minskning av aktiekapitalet ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast
och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och
uppger sin postadress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 37 � i st�llet f�r denna paragraf.

S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

37 �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 6 �, i f�rekommande
fall tillsammans med de handlingar som anges i 12 och 14 ��, tillg�ngligt f�r
aktie�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�-
gan om minskning av aktiekapitalet ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska
genast och utan kostnad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r
det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

22 kap.

28 �

I fr�ga om publika aktiebolag ska en underr�ttelse enligt 7 � och en

uppmaning enligt 11 � kung�ras i Post- och Inrikes Tidningar och i den riks-
t�ckande dagstidning som har angetts i bolagsordningen i enlighet med
7 kap. 56 eller 56 a �.

23 kap.

16 �

Om en fr�ga om godk�nnande av fusionsplan enligt 15 � ska under-

st�llas bolagsst�mman, g�ller f�ljande.

Styrelsen ska h�lla planen med bifogade handlingar tillg�nglig f�r aktie-

�garna under minst en m�nad eller, om samtliga bolag som deltar i fusionen
�r privata aktiebolag, minst tv� veckor f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan ska
behandlas. Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga hos bolaget p� den ort d�r
styrelsen har sitt s�te. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad

background image

11

SFS 2010:1516

f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 53 �.

36 �

10

Ett svenskt aktiebolag f�r delta i en fusion med en motsvarande juri-

disk person med hemvist i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsomr�det �n Sverige (gr�ns�verskridande fusion). En juridisk person
ska anses ha s�dant hemvist, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och har sitt s�te, sitt huvud-
kontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta omr�de.

F�r en gr�ns�verskridande fusion g�ller f�ljande best�mmelser i detta ka-

pitel:

1 � om vad en fusion inneb�r,
2 � om fusionsvederlag,
4 � om fusion n�r �verl�tande bolag har g�tt i likvidation,
5 � om s�rskilda r�ttighetshavares st�llning,
37 och 38 �� om fusionsplanen,
39 � om styrelseredog�relse,
10 � om kompletterande information,
1113, 40 och 41 �� om revisorsgranskning av fusionsplanen,
14 � f�rsta stycket och 42 � om registrering av fusionsplanen,
15 � f�rsta och andra styckena samt tredje stycket f�rsta meningen om n�r

fusionsplanen ska underst�llas bolagsst�mman,

43 och 53 �� om tillhandah�llande av fusionsplanen,
17 � om majoritetskrav m.m.,
18 � om n�r fr�gan om fusion faller,
44 � om villkorat beslut om godk�nnande av fusionsplanen,
19 � om underr�ttelse till bolagets k�nda borgen�rer,
2021 a och 45 �� om ans�kan om tillst�nd att verkst�lla fusionsplanen,
22 � om kallelse p� bolagens borgen�rer,
23 � om n�r Bolagsverket ska l�mna tillst�nd till verkst�llande av fusions-

planen,

24 � om n�r allm�n domstol ska l�mna tillst�nd till verkst�llande av fu-

sionsplanen,

46 � om utf�rdande av fusionsintyg,
47 och 48 �� om registrering av fusionen,
26 och 49 �� om fusionens r�ttsverkningar,
27 � om n�r fr�gan om fusion faller, varvid vad som i den paragrafen s�gs

om 25 � ska avse 48 �,

50 � om s�rskilt bokslut, och
51 � om absorption av hel�gt dotterbolag.

43 �

11

Vid en gr�ns�verskridande fusion ska styrelsen i ett bolag som del-

tar i fusionen h�lla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens re-
dog�relse enligt 39 � tillg�ngliga f�r aktie�garna, f�r arbetstagarorga-

10 Senaste lydelse 2008:12.

11 Senaste lydelse 2008:12.

background image

12

SFS 2010:1516

nisationer som f�retr�der arbetstagare hos bolaget och f�r arbetstagare som
inte f�retr�ds av n�gon arbetstagarorganisation. Handlingarna ska, under
minst en m�nad f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om godk�nnande av fu-
sionsplanen ska behandlas, h�llas tillg�ngliga hos bolaget p� den ort d�r sty-
relsen ska ha sitt s�te. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad
f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 53 �.

S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

53 �

Ut�ver det som anges i 16 respektive 43 �, ska i ett publikt aktiebo-

lag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, fu-
sionsplanen med bifogade handlingar h�llas tillg�nglig f�r aktie�garna p�
bolagets webbplats under minst en m�nad f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan
om godk�nnande av planen ska behandlas och dagen f�r st�mman.

24 kap.

18 �

Om en fr�ga om godk�nnande av en delningsplan enligt 17 � ska un-

derst�llas bolagsst�mman, g�ller f�ljande.

Styrelsen ska h�lla planen med bifogade handlingar tillg�nglig f�r aktie�-

garna under minst en m�nad eller, om samtliga bolag som deltar i delningen
�r privata aktiebolag, minst tv� veckor f�re den bolagsst�mma som ska be-
handla fr�gan. Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga hos bolaget p� den ort
d�r styrelsen har sitt s�te. Kopior av handlingarna ska genast och utan kost-
nad f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin
postadress.

Om det har intr�ffat v�sentliga f�r�ndringar i det �verl�tande bolagets till-

g�ngar och skulder efter det att delningsplanen uppr�ttades, ska styrelsen
l�mna upplysningar om detta p� bolagsst�mman innan fr�gan om god-
k�nnande av delningsplanen avg�rs.

I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller �ven 31 �.

S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

31 �

Ut�ver det som anges i 18 �, ska i ett publikt aktiebolag, vars aktier �r

upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, delningsplanen med bi-
fogade handlingar h�llas tillg�nglig f�r aktie�garna p� bolagets webbplats
under minst en m�nad f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om godk�nnande
av planen ska behandlas och dagen f�r st�mman.

background image

13

SFS 2010:1516

25 kap.

6 �

Styrelsen ska h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande fall tillsam-

mans med de handlingar som anges i 4 �, tillg�ngligt f�r aktie�garna under
minst tv� veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om likvidation
ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad f�r mottaga-
ren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska l�ggas fram p� st�mman.
I fr�ga om publika aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det, g�ller 52 � i st�llet f�r denna paragraf.

S�rskilda best�mmelser om tillhandah�llande av f�rslag till beslut m.m.
i vissa publika aktiebolag

52 �

I ett publikt aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en regle-

rad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det, ska styrelsen h�lla f�rslaget enligt 3 �, i f�rekommande
fall tillsammans med de handlingar som anges i 4 �, tillg�ngligt f�r aktie-
�garna under minst tre veckor n�rmast f�re den bolagsst�mma d�r fr�gan om
likvidation ska pr�vas. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad
f�r mottagaren s�ndas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin post-
adress.

Handlingarna ska h�llas tillg�ngliga p� bolagets webbplats under minst tre

veckor n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. De ska vidare l�ggas
fram p� st�mman.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller i fr�ga om kallelse till bolagsst�mma samt

tillhandah�llande av aktiebok och handlingar inf�r st�mma, om kallelse till
st�mman har skett f�re ikrafttr�dandet.

3. Om en bolagsordning efter ikrafttr�dandet strider mot denna lag, ska

styrelsen till den f�rsta bolagsst�mman till vilken bolaget kallar efter ikraft-
tr�dandet l�gga fram f�rslag till �ndring av bolagsordningen i �verens-
st�mmelse med lagen. �ldre best�mmelser g�ller i fr�ga om kallelse till den
st�mman.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;