SFS 2010:1516 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

101516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.