SFS 2010:1521 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

101521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

1;

utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten för år 2011 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 18,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses un-

der 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt
på energi, och

3. 28,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2009:1466.

SFS 2010:1521

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;