SFS 2010:1522 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

101522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.