SFS 2010:1524 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

101524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.