SFS 2010:1529 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

101529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.