SFS 2010:1533 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

101533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.