SFS 2010:1533 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

101533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1111) med <br/>instruktion f�r Patent- och registreringsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 och 11 �� f�rordningen (2007:1111) med in-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">struktion f�r Patent- och registreringsverket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Patent- och registreringsverket f�r bedriva uppdragsverksamhet, s�som</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">att tillhandah�lla konsulttj�nster f�r granskning och annan r�dgivning, om-<br/>bes�rja bevakning av avgifter f�r patent, varum�rken och m�nsterskydd, be-<br/>driva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandah�lla tj�nster avseende<br/>verkets dokumentation. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Patent- och registreringsverket f�r bedriva tj�nsteexport som �r direkt</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">kopplad till myndighetens verksamhetsomr�de och som ligger inom ramen<br/>f�r det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Utan hinder av vad som anges i 16 � och 21 � f�rsta stycket avgifts-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (1992:191) f�r Patent- och registreringsverket </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> ta ut avgift f�r kopia av allm�n handling och f�r utskrift av upptagning</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r automatisk databehandling �ven om en best�llning inte omfattar tio sidor,<br/>samt </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> ta ut avgift av staten f�r kopia eller avskrift av allm�n handling, utskrift</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">av upptagning f�r automatisk databehandling, kopia av video- eller ljud-<br/>bandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt f�r bevis och re-<br/>gisterutdrag.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Patent- och registreringsverket f�r ta ut avgifter f�r den verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten bedriver enligt 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2010:1533</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1111) med
instruktion f�r Patent- och registreringsverket;

utf�rdad den 2 december 2010.

Regeringen f�reskriver att 3 och 11 �� f�rordningen (2007:1111) med in-

struktion f�r Patent- och registreringsverket ska ha f�ljande lydelse.

3 �

Patent- och registreringsverket f�r bedriva uppdragsverksamhet, s�som

att tillhandah�lla konsulttj�nster f�r granskning och annan r�dgivning, om-
bes�rja bevakning av avgifter f�r patent, varum�rken och m�nsterskydd, be-
driva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandah�lla tj�nster avseende
verkets dokumentation.

Patent- och registreringsverket f�r bedriva tj�nsteexport som �r direkt

kopplad till myndighetens verksamhetsomr�de och som ligger inom ramen
f�r det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan f�rordning.

11 �

Utan hinder av vad som anges i 16 � och 21 � f�rsta stycket avgifts-

f�rordningen (1992:191) f�r Patent- och registreringsverket

 ta ut avgift f�r kopia av allm�n handling och f�r utskrift av upptagning

f�r automatisk databehandling �ven om en best�llning inte omfattar tio sidor,
samt

 ta ut avgift av staten f�r kopia eller avskrift av allm�n handling, utskrift

av upptagning f�r automatisk databehandling, kopia av video- eller ljud-
bandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt f�r bevis och re-
gisterutdrag.

Patent- och registreringsverket f�r ta ut avgifter f�r den verksamhet som

myndigheten bedriver enligt 3 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

SFS 2010:1533

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;