SFS 2010:1536 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

101536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.