SFS 2010:1538 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

101538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.