SFS 2010:1539 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv

101539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.