SFS 2010:1540 Lag om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.