SFS 2010:1543 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

101543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.