SFS 2010:1544 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

101544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.