SFS 2010:1545 Lag om ändring i lagen (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

101545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.