SFS 2010:1548 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden

101548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.