SFS 2010:1548 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden

101548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om ikrafttr�dande av lagen (2010:1333) om avtal <br/>mellan Sverige och Bahamas om utbyte av <br/>upplysningar i skatte�renden;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">Bahamas om utbyte av upplysningar i skatte�renden ska tr�da i kraft den<br/>31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Claes Lundgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2010:1548</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om ikrafttr�dande av lagen (2010:1333) om avtal
mellan Sverige och Bahamas om utbyte av
upplysningar i skatte�renden;

utf�rdad den 2 december 2010.

Regeringen f�reskriver att lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och

Bahamas om utbyte av upplysningar i skatte�renden ska tr�da i kraft den
31 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1548

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;