SFS 2010:1548 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden

101548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2010:1333) om avtal
mellan Sverige och Bahamas om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:1333) om avtal mellan Sverige och

Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
31 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1548

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010