SFS 2010:1550 Förordning om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

101550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:817) om
registrering av båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:817) om registrering av

båtbyggnadsförskott ska ha följande lydelse.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering

enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1550

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010