SFS 2010:1552 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

101552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1975:605) om registrering av <br/>b�tbyggnadsf�rskott;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att lagen (1975:605) om registrering</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av b�tbyggnadsf�rskott</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">Den som har best�llt b�t och l�mnat eller utf�st sig att l�mna tillverkaren<br/>f�rskott av pengar eller byggnads�mnen f�r l�ta registrera ett d�rom<br/>uppr�ttat skriftligt avtal hos Transportstyrelsen och f�r d�rmed f�rm�nsr�tt<br/>enligt 4 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) i byggnads�mnena och vad som f�r<br/>best�llarens r�kning tillverkats med f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen meddelar f�reskrifter om registrering enligt denna lag. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter om avgifter f�r registrering enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid �verklagande av beslut enligt denna lag till�mpas best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">14 och 14 a �� lagen (1979:377) om registrering av b�tar f�r yrkesm�ssig<br/>sj�fart m.m.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Malin Bonthron<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14">2 Senaste lydelse 2008:1312.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2010:1552</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1975:605) om registrering av
b�tbyggnadsf�rskott;

utf�rdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att lagen (1975:605) om registrering

av b�tbyggnadsf�rskott

2 ska ha f�ljande lydelse.

Den som har best�llt b�t och l�mnat eller utf�st sig att l�mna tillverkaren
f�rskott av pengar eller byggnads�mnen f�r l�ta registrera ett d�rom
uppr�ttat skriftligt avtal hos Transportstyrelsen och f�r d�rmed f�rm�nsr�tt
enligt 4 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) i byggnads�mnena och vad som f�r
best�llarens r�kning tillverkats med f�rskottet.

Regeringen meddelar f�reskrifter om registrering enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om avgifter f�r registrering enligt denna lag.

Vid �verklagande av beslut enligt denna lag till�mpas best�mmelserna i

14 och 14 a �� lagen (1979:377) om registrering av b�tar f�r yrkesm�ssig
sj�fart m.m.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 Senaste lydelse 2008:1312.

SFS 2010:1552

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;