SFS 2010:1552 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

101552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.