SFS 2010:1554 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

101554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i fartygsregisterf�rordningen <br/>(1975:927);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om fartygsregisterf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1975:927)</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 1 kap. 5 a � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r registre-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ring och om expeditionsavgifter f�r bevis om registrerings- eller inskriv-<br/>nings�tg�rd. Transportstyrelsen f�r ocks� meddela f�reskrifter om avgifter<br/>f�r anv�ndningen av registret.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Malin Bonthron<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse av 1 kap. 5 a � 2001:807.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2001:807.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1554</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i fartygsregisterf�rordningen
(1975:927);

utf�rdad den 3 december 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om fartygsregisterf�rordningen

(1975:927)

1

dels att 1 kap. 5 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

5 �

2

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r registre-

ring och om expeditionsavgifter f�r bevis om registrerings- eller inskriv-
nings�tg�rd. Transportstyrelsen f�r ocks� meddela f�reskrifter om avgifter
f�r anv�ndningen av registret.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 1 kap. 5 a � 2001:807.

2 Senaste lydelse 2001:807.

SFS 2010:1554

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;