SFS 2010:1555 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

101555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.