SFS 2010:1556 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

101556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.