SFS 2010:1559 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

101559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.