SFS 2010:1560 Lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg

101560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.