SFS 2010:1561 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

101561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.