SFS 2010:1562 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

101562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.