SFS 2010:1565 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

101565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.