SFS 2010:1566 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

101566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.