SFS 2010:1567 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

101567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.