SFS 2010:1568 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

101568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.