SFS 2010:1571 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

101571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.