SFS 2010:1579 Förordning om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

101579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.