SFS 2010:1588 Förordning om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

101588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.