SFS 2010:1588 Förordning om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

101588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1881) om
medgivande enligt sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1991:1881) om medgivande

enligt sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

1 §

1

Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 §

mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd
för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska
styrelsen höra Arbetsförmedlingen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en

ansökan om medgivande enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1160.

SFS 2010:1588

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010