SFS 2010:1589 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

101589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1279) med <br/>bemyndigande att meddela f�reskrifter och andra <br/>beslut enligt sj�lagen (1994:1009);</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1994:1279) med bemyndigande</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att meddela f�reskrifter och andra beslut enligt sj�lagen (1994:1009)</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sj�fartsverket f�r l�mna medgivande enligt 1 kap. 1 b � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sj�lagen (1994:1009). </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om <br/> prejning och visitering enligt 6 kap. 3 � sj�lagen, <br/> skyldighet att medf�ra ett exemplar av sj�lagen samt vissa skeppshand-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lingar enligt 6 kap. 4 � sj�lagen, </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> undantag fr�n skyldigheten att f�ra dagbok enligt 18 kap. 1 � sj�lagen</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och om avgifter f�r pr�vning av en ans�kan om undantag, samt </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19"> dagbok enligt 18 kap. 4 � sj�lagen. <br/>F�reskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Rikspolisstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sen, F�rsvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har h�rts.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningen 2008:1121. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1589</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1279) med
bemyndigande att meddela f�reskrifter och andra
beslut enligt sj�lagen (1994:1009);

utf�rdad den 3 december 2010.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1994:1279) med bemyndigande

att meddela f�reskrifter och andra beslut enligt sj�lagen (1994:1009)

1 ska ha

f�ljande lydelse.

1 �

Sj�fartsverket f�r l�mna medgivande enligt 1 kap. 1 b � f�rsta stycket

sj�lagen (1994:1009).

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om
 prejning och visitering enligt 6 kap. 3 � sj�lagen,
 skyldighet att medf�ra ett exemplar av sj�lagen samt vissa skeppshand-

lingar enligt 6 kap. 4 � sj�lagen,

 undantag fr�n skyldigheten att f�ra dagbok enligt 18 kap. 1 � sj�lagen

och om avgifter f�r pr�vning av en ans�kan om undantag, samt

 dagbok enligt 18 kap. 4 � sj�lagen.
F�reskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Rikspolisstyrel-

sen, F�rsvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har h�rts.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningen 2008:1121.

SFS 2010:1589

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;