SFS 2010:1590 Förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

101590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1297) om vilotider <br/>vid vissa v�gtransporter inom landet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 11 � f�rordningen (1994:1297) om vilotider</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vid vissa v�gtransporter inom landet ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om eller i enskilda fall</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">besluta om undantag fr�n denna f�rordning. Undantag f�r f�renas med s�r-<br/>skilda villkor.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av en</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ans�kan om undantag.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2008:1182.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1590</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1297) om vilotider
vid vissa v�gtransporter inom landet;

utf�rdad den 3 december 2010.

Regeringen f�reskriver att 11 � f�rordningen (1994:1297) om vilotider

vid vissa v�gtransporter inom landet ska ha f�ljande lydelse.

11 �

1

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om eller i enskilda fall

besluta om undantag fr�n denna f�rordning. Undantag f�r f�renas med s�r-
skilda villkor.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vning av en

ans�kan om undantag.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1182.

SFS 2010:1590

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;