SFS 2010:1592 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

101592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:780) om
biluthyrning;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1998:780) om biluthyrning

ska ha följande lydelse.

13 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn

och ärendehandläggning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:664.

SFS 2010:1592

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010