SFS 2010:1595 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

101595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i k�rkortsf�rordningen (1998:980);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om k�rkortsf�rordningen (1998:980)<br/><i>dels </i>att 8 kap. 13 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 14 �, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">och �rendehandl�ggning enligt k�rkortslagen (1998:488) och enligt f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Utrikesdepartementet f�r i fr�ga om en utl�ndsk medborgare som till-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">h�r en fr�mmande stats diplomatiska eller konsul�ra representation i Sverige<br/>eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas f�r ut-<br/>f�rdande av k�rkort. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Utrikesdepartementet ska fortl�pande till Transportstyrelsen l�mna upp-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">gifter om beskickningar och konsulat och �vriga f�rh�llanden som beh�vs<br/>f�r till�mpningen av f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2001:666.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1595</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i k�rkortsf�rordningen (1998:980);

utf�rdad den 3 december 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om k�rkortsf�rordningen (1998:980)
dels att 8 kap. 13 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 14 �, av f�l-

jande lydelse.

8 kap.

13 �

1

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn

och �rendehandl�ggning enligt k�rkortslagen (1998:488) och enligt f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av lagen.

14 �

Utrikesdepartementet f�r i fr�ga om en utl�ndsk medborgare som till-

h�r en fr�mmande stats diplomatiska eller konsul�ra representation i Sverige
eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas f�r ut-
f�rdande av k�rkort.

Utrikesdepartementet ska fortl�pande till Transportstyrelsen l�mna upp-

gifter om beskickningar och konsulat och �vriga f�rh�llanden som beh�vs
f�r till�mpningen av f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:666.

SFS 2010:1595

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;