SFS 2010:1596 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

101596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om trafikf�rordningen (1998:1276)<br/><i>dels </i>att 13 kap. 10 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 13 kap. 11 �, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgift tas ut f�r pr�vning av en ans�kan enligt f�rordningen i f�ljan-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">de fall. Best�mmelserna i 1013 �� avgiftsf�rordningen (1992:191) g�ller i<br/>till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�rendeslag</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft10"> Avgiftsklass</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1. T�vlingar som g�r genom flera l�n (3 kap. 84 �)</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft10"> 6</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2. T�vlingar som g�r genom ett och samma l�n (3 kap. 84 �) </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft10"> 4</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Undantag f�r tunga transporter (13 kap. 3 �)</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft10"> 3</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Undantag f�r breda transporter (13 kap. 3 �) </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bredden �r h�gst 450 centimeter </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft10"> 2</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bredden �verstiger 450 centimeter </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft10"> 3</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Undantag f�r l�nga transporter (13 kap. 3 �)</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�ngden �r h�gst 35 meter </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft10"> 2</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10">Om l�ngden �verstiger 35 meter </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft10"> 3</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">6. �renden om undantag f�r visst �ndam�l avseende fordon som<br/>anv�nds f�r transport av r�relsehindrade (13 kap. 3 �) </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">7. �vriga undantag (13 kap. 3 �) </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft10"> 4</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2001:667.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1596</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1596</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I �renden om undantag f�r tunga, breda eller l�nga transporter enligt 35</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som kr�ver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om en kommuns r�tt att ta ut avgifter f�r pr�vning av</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ans�kningar finns i lagen (1978:234) om n�mnder f�r vissa trafikfr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);

utf�rdad den 3 december 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om trafikf�rordningen (1998:1276)
dels att 13 kap. 10 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 13 kap. 11 �, av f�l-

jande lydelse.

13 kap.

10 �

1

Avgift tas ut f�r pr�vning av en ans�kan enligt f�rordningen i f�ljan-

de fall. Best�mmelserna i 1013 �� avgiftsf�rordningen (1992:191) g�ller i
till�mpliga delar.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. T�vlingar som g�r genom flera l�n (3 kap. 84 �)

6

2. T�vlingar som g�r genom ett och samma l�n (3 kap. 84 �)

4

3. Undantag f�r tunga transporter (13 kap. 3 �)

3

4. Undantag f�r breda transporter (13 kap. 3 �)

Om bredden �r h�gst 450 centimeter

2

Om bredden �verstiger 450 centimeter

3

5. Undantag f�r l�nga transporter (13 kap. 3 �)

Om l�ngden �r h�gst 35 meter

2

Om l�ngden �verstiger 35 meter

3

6. �renden om undantag f�r visst �ndam�l avseende fordon som
anv�nds f�r transport av r�relsehindrade (13 kap. 3 �)

1

7. �vriga undantag (13 kap. 3 �)

4

1 Senaste lydelse 2001:667.

SFS 2010:1596

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1596

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

I �renden om undantag f�r tunga, breda eller l�nga transporter enligt 35

som kr�ver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

11 �

Best�mmelser om en kommuns r�tt att ta ut avgifter f�r pr�vning av

ans�kningar finns i lagen (1978:234) om n�mnder f�r vissa trafikfr�gor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;