SFS 2010:1599 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

101599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:650) om <br/>v�gtrafikregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:650) om v�gtrafik-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">register</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 14 kap. 5 �, 18 kap. 6 �, 20 kap. 1 och 5 �� samt bi-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">laga 1 ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras fem nya paragrafer, 6 kap. 17 och</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">18 ��, 7 kap. 8 a �, 8 kap. 17 � och 14 kap. 9 � samt n�rmast f�re 6 kap. 17 �<br/>och 14 kap. 9 � nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter f�r verkst�lligheten av lagen</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2001:558) om v�gtrafikregister.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I milit�rtrafikf�rordningen (2009:212) och v�gtrafikf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">(1995:137) f�r den kommunala organisationen f�r r�ddningstj�nst under ut-<br/>bildning och h�jd beredskap finns s�rskilda best�mmelser om registrering av<br/>fordon som g�ller i st�llet f�r best�mmelserna i denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>V�gtrafikregisteravgift</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terr�ngvagn och sl�p-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vagn som registrerats ska en �rlig v�gtrafikregisteravgift tas ut. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en moped klass I, ett terr�ngsl�p och ett annat terr�ngmotorfordon �n</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">en tung terr�ngvagn ska en eng�ngsavgift f�r registerh�llningen tas ut. V�g-<br/>trafikregisteravgiften f�r en moped klass I, terr�ngsl�p och f�r ett annat ter-<br/>r�ngmotorfordon �n en tung terr�ngvagn tas ut i samband med skyltavgiften<br/>f�r fordonet. V�gtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett s�dant fordon<br/>st�lls av vid registreringen och d�refter avregistreras utan att avst�llningen<br/>upph�rt. V�gtrafikregisteravgiften f�r andra fordon tas ut f�rsta g�ngen i<br/>samband med att fordonet f�rsta g�ngen st�lls p�. D�refter tas v�gtrafikre-<br/>gisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut f�rsta g�ngen f�r ett<br/>skatte�r eller en del av ett skatte�r. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2009:218. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1599</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1599</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> Om fordonet inte �r skattepliktigt eller om det �r befriat fr�n fordonsskatt</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha g�llt om fordonet varit<br/>skattepliktigt eller inte varit befriat fr�n fordonsskatt. Vid avst�llning ska<br/>inte avgift tas ut om avst�llningen beror p� att fordonet har tagits fr�n �garen<br/>genom brott och inte antr�ffats d�refter.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Skyldig att betala avgift enligt 17 � �r den som i v�gtrafikregistret �r</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">antecknad som �gare till fordonet n�r avgiften ska tas ut. I fr�ga om s�dan<br/>avgift som tas ut i samband med fordonsskatt till�mpas 4 kap. 17, 9 och<br/>10 ��, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 ��, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 24 �� v�gtrafik-<br/>skattelagen (2006:227) och 69 �� v�gtrafikskattef�rordningen (2006:242).</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om hur avgiften ska tas ut om</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">fordonsskatt inte ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut f�r varje skylt utom</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">vid tillf�llig registrering enligt 2123 �� lagen (2001:558) om v�gtrafikre-<br/>gister. Avgiften tas ut n�r fordonet registreras. Om fordonet st�lls av vid re-<br/>gistreringen, tas dock avgiften ut n�r avst�llningen upph�r eller, om detta<br/>inte sker, n�r fordonet avregistreras. F�r en taxiskylt som avses i 9 � tas av-<br/>giften ut n�r fordonet har anm�lts f�r anv�ndning i taxitrafik enligt yrkestra-<br/>fiklagen (1998:490).</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r skyltavgifter till�mpas 6 kap. 18 � p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ett fordon st�lls p� ska en p�st�llningsavgift tas ut. Avgiften tas</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inte ut f�rsta g�ngen ett fordon st�lls p�. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">P�st�llningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om for-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">donet inte �r fordonsskattepliktigt, eller om det �r befriat fr�n fordonsskatt,<br/>ska p�st�llningsavgiften tas ut i samband med att v�gtrafikregisteravgift en-<br/>ligt 6 kap. 17 � tas ut. Har v�gtrafikregisteravgift redan tagits ut f�r �ret eller<br/>har eng�ngsavgift f�r registerh�llningen tagits ut, tas p�st�llningsavgiften ut<br/>f�r sig. P�st�llningsavgiften f�r traktorer tas ocks� ut f�r sig.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r p�st�llningsavgiften till�mpas 6 kap. 18 � p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">En saluvagnsskylt som har l�mnats ut under ett visst kalender�r f�r an-</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">v�ndas �ven efter det �rets utg�ng, s� l�nge saluvagnslicensen g�ller, om<br/>innehavaren �rligen betalar v�gtrafikregisteravgift enligt 9 � samt betalar<br/>saluvagnsskatt och h�ller fordonen trafikf�rs�krade.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2007:1112.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1599</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagns-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">skylt registreras betala en v�gtrafikregisteravgift. En s�dan avgift ska d�ref-<br/>ter �rligen under december m�nad f�r det f�ljande �ret betalas f�r varje for-<br/>don som �r anm�lt att samtidigt anv�ndas med st�d av licensen. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt v�gtrafik-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">skattelagen (2006:227). D�rvid ska 3 kap. 2 �, 4 kap. 17, 9 och 10 ��,<br/>5 kap. 7 och 17 ��, 7 kap. och 8 kap. 24 �� v�gtrafikskattelagen samt 10<br/>och 11 �� v�gtrafikskattef�rordningen (2006:242) till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om hur avgiften ska tas ut om</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">saluvagnskatt inte ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">3</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslutsmyndigheten f�r efter ompr�vning �ndra ett beslut som avses i</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">5 �. En beg�ran om ompr�vning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten<br/>inom ett �r fr�n dagen f�r beslutet. Ett beslut som avses i 5 � f�r ocks� om-<br/>pr�vas p� initiativ av beslutsmyndigheten inom tv� m�nader fr�n dagen f�r<br/>beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 �, 7 kap. 8 a � och</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">8 kap. 17 � och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som av-<br/>ses i 14 kap. 9 � och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>20 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. f�reskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 �, 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">8 a �, 8 kap. 17 � och 14 kap. 9 �,</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�reskrifter om avgifter f�r ers�ttningsskyltar, provisoriska registre-</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ringsskyltar och s�rskilda fordonsskyltar samt f�r �rendehandl�ggning enligt<br/>lagen (2001:558) om v�gtrafikregister och f�reskrifter som har meddelats<br/>med st�d av lagen,</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. f�reskrifter f�r verkst�lligheten av lagen om v�gtrafikregister och</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">denna f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. ytterligare f�reskrifter om f�rfarandet i de avseenden som regleras i</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">F�reskrifterna meddelas efter h�rande av <br/>1. Rikspolisstyrelsen i fr�gor som avser polismyndigheters verksamhet,<br/>2. Tullverket i fr�gor som avser verkets verksamhet,<br/>3. F�rsvarsmakten i fr�gor som avser registrering av fordon som f�rs �ver</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�n det milit�ra fordonsregistret till v�gtrafikregistret, och</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. Utrikesdepartementet i fr�gor som avser avgifter f�r skyltar f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">skickningsfordon.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">3 Senaste lydelse 2005:1229.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2008:1283.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1599</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft43">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">Skatteverket f�r efter �verenskommelse med Transportstyrelsen med-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">dela f�reskrifter om anm�lan enligt 6 kap. 3 � f�rsta stycket 3, 10 kap. 3 �<br/>andra stycket och 10 kap. 13 � om �ndrad anv�ndning av fordon samt om<br/>uppb�rd av v�gtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">5 Senaste lydelse 2008:1283.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:1599</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft53">6</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om fordonsregistreringen f�ljande uppgifter<br/>f�ras in.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>3. Allm�nna uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft57">Avgifter<br/> v�gavgift enligt lagen (1997:1137) om v�gavgift f�r tunga fordon<br/> �vriga avgifter som r�r fordon<br/>Avregistrering</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>7. Ursprungskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om allm�nna uppgifter antecknas f�ljande uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft57">Avgifter<br/>Efterlysning</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">6 Senaste lydelse 2010:76</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft60">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:650) om
v�gtrafikregister;

utf�rdad den 3 december 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:650) om v�gtrafik-

register

dels att 1 kap. 1 �, 14 kap. 5 �, 18 kap. 6 �, 20 kap. 1 och 5 �� samt bi-

laga 1 ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras fem nya paragrafer, 6 kap. 17 och

18 ��, 7 kap. 8 a �, 8 kap. 17 � och 14 kap. 9 � samt n�rmast f�re 6 kap. 17 �
och 14 kap. 9 � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

1

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter f�r verkst�lligheten av lagen

(2001:558) om v�gtrafikregister.

I milit�rtrafikf�rordningen (2009:212) och v�gtrafikf�rordningen

(1995:137) f�r den kommunala organisationen f�r r�ddningstj�nst under ut-
bildning och h�jd beredskap finns s�rskilda best�mmelser om registrering av
fordon som g�ller i st�llet f�r best�mmelserna i denna f�rordning.

6 kap.

V�gtrafikregisteravgift

17 �

F�r varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terr�ngvagn och sl�p-

vagn som registrerats ska en �rlig v�gtrafikregisteravgift tas ut.

F�r en moped klass I, ett terr�ngsl�p och ett annat terr�ngmotorfordon �n

en tung terr�ngvagn ska en eng�ngsavgift f�r registerh�llningen tas ut. V�g-
trafikregisteravgiften f�r en moped klass I, terr�ngsl�p och f�r ett annat ter-
r�ngmotorfordon �n en tung terr�ngvagn tas ut i samband med skyltavgiften
f�r fordonet. V�gtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett s�dant fordon
st�lls av vid registreringen och d�refter avregistreras utan att avst�llningen
upph�rt. V�gtrafikregisteravgiften f�r andra fordon tas ut f�rsta g�ngen i
samband med att fordonet f�rsta g�ngen st�lls p�. D�refter tas v�gtrafikre-
gisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut f�rsta g�ngen f�r ett
skatte�r eller en del av ett skatte�r.

1 Senaste lydelse 2009:218. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.

SFS 2010:1599

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1599

Om fordonet inte �r skattepliktigt eller om det �r befriat fr�n fordonsskatt

ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha g�llt om fordonet varit
skattepliktigt eller inte varit befriat fr�n fordonsskatt. Vid avst�llning ska
inte avgift tas ut om avst�llningen beror p� att fordonet har tagits fr�n �garen
genom brott och inte antr�ffats d�refter.

18 �

Skyldig att betala avgift enligt 17 � �r den som i v�gtrafikregistret �r

antecknad som �gare till fordonet n�r avgiften ska tas ut. I fr�ga om s�dan
avgift som tas ut i samband med fordonsskatt till�mpas 4 kap. 17, 9 och
10 ��, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 ��, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 24 �� v�gtrafik-
skattelagen (2006:227) och 69 �� v�gtrafikskattef�rordningen (2006:242).

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om hur avgiften ska tas ut om

fordonsskatt inte ska betalas.

7 kap.

8 a �

F�r ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut f�r varje skylt utom

vid tillf�llig registrering enligt 2123 �� lagen (2001:558) om v�gtrafikre-
gister. Avgiften tas ut n�r fordonet registreras. Om fordonet st�lls av vid re-
gistreringen, tas dock avgiften ut n�r avst�llningen upph�r eller, om detta
inte sker, n�r fordonet avregistreras. F�r en taxiskylt som avses i 9 � tas av-
giften ut n�r fordonet har anm�lts f�r anv�ndning i taxitrafik enligt yrkestra-
fiklagen (1998:490).

F�r skyltavgifter till�mpas 6 kap. 18 � p� motsvarande s�tt.

8 kap.

17 �

N�r ett fordon st�lls p� ska en p�st�llningsavgift tas ut. Avgiften tas

inte ut f�rsta g�ngen ett fordon st�lls p�.

P�st�llningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om for-

donet inte �r fordonsskattepliktigt, eller om det �r befriat fr�n fordonsskatt,
ska p�st�llningsavgiften tas ut i samband med att v�gtrafikregisteravgift en-
ligt 6 kap. 17 � tas ut. Har v�gtrafikregisteravgift redan tagits ut f�r �ret eller
har eng�ngsavgift f�r registerh�llningen tagits ut, tas p�st�llningsavgiften ut
f�r sig. P�st�llningsavgiften f�r traktorer tas ocks� ut f�r sig.

F�r p�st�llningsavgiften till�mpas 6 kap. 18 � p� motsvarande s�tt.

14 kap.

5 �

2

En saluvagnsskylt som har l�mnats ut under ett visst kalender�r f�r an-

v�ndas �ven efter det �rets utg�ng, s� l�nge saluvagnslicensen g�ller, om
innehavaren �rligen betalar v�gtrafikregisteravgift enligt 9 � samt betalar
saluvagnsskatt och h�ller fordonen trafikf�rs�krade.

2 Senaste lydelse 2007:1112.

background image

3

SFS 2010:1599

Avgifter

9 �

F�r varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagns-

skylt registreras betala en v�gtrafikregisteravgift. En s�dan avgift ska d�ref-
ter �rligen under december m�nad f�r det f�ljande �ret betalas f�r varje for-
don som �r anm�lt att samtidigt anv�ndas med st�d av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt v�gtrafik-

skattelagen (2006:227). D�rvid ska 3 kap. 2 �, 4 kap. 17, 9 och 10 ��,
5 kap. 7 och 17 ��, 7 kap. och 8 kap. 24 �� v�gtrafikskattelagen samt 10
och 11 �� v�gtrafikskattef�rordningen (2006:242) till�mpas.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om hur avgiften ska tas ut om

saluvagnskatt inte ska betalas.

18 kap.

6 �

3

Beslutsmyndigheten f�r efter ompr�vning �ndra ett beslut som avses i

5 �. En beg�ran om ompr�vning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten
inom ett �r fr�n dagen f�r beslutet. Ett beslut som avses i 5 � f�r ocks� om-
pr�vas p� initiativ av beslutsmyndigheten inom tv� m�nader fr�n dagen f�r
beslutet.

F�rsta stycket g�ller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 �, 7 kap. 8 a � och

8 kap. 17 � och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som av-
ses i 14 kap. 9 � och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

20 kap.

1 �

4

Transportstyrelsen f�r meddela

1. f�reskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 �, 7 kap.

8 a �, 8 kap. 17 � och 14 kap. 9 �,

2. f�reskrifter om avgifter f�r ers�ttningsskyltar, provisoriska registre-

ringsskyltar och s�rskilda fordonsskyltar samt f�r �rendehandl�ggning enligt
lagen (2001:558) om v�gtrafikregister och f�reskrifter som har meddelats
med st�d av lagen,

3. f�reskrifter f�r verkst�lligheten av lagen om v�gtrafikregister och

denna f�rordning,

4. ytterligare f�reskrifter om f�rfarandet i de avseenden som regleras i

denna f�rordning.

F�reskrifterna meddelas efter h�rande av
1. Rikspolisstyrelsen i fr�gor som avser polismyndigheters verksamhet,
2. Tullverket i fr�gor som avser verkets verksamhet,
3. F�rsvarsmakten i fr�gor som avser registrering av fordon som f�rs �ver

fr�n det milit�ra fordonsregistret till v�gtrafikregistret, och

4. Utrikesdepartementet i fr�gor som avser avgifter f�r skyltar f�r be-

skickningsfordon.

3 Senaste lydelse 2005:1229.

4 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

4

SFS 2010:1599

5 �

5

Skatteverket f�r efter �verenskommelse med Transportstyrelsen med-

dela f�reskrifter om anm�lan enligt 6 kap. 3 � f�rsta stycket 3, 10 kap. 3 �
andra stycket och 10 kap. 13 � om �ndrad anv�ndning av fordon samt om
uppb�rd av v�gtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

5

SFS 2010:1599

Bilaga 1

6

I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om fordonsregistreringen f�ljande uppgifter
f�ras in.

3. Allm�nna uppgifter

Avgifter
 v�gavgift enligt lagen (1997:1137) om v�gavgift f�r tunga fordon
 �vriga avgifter som r�r fordon
Avregistrering

7. Ursprungskontroll

I fr�ga om allm�nna uppgifter antecknas f�ljande uppgifter.

Avgifter
Efterlysning

6 Senaste lydelse 2010:76

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;