SFS 2010:1610 Förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

101610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § förordningen (2007:237) om behö-

righeter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning

av ansökan om behörighetsbevis och annan handling som visar behörigheten
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1113.

SFS 2010:1610

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 3 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § förordningen (2007:237) om behö-

righeter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning

av ansökan om behörighetsbevis och annan handling som visar behörigheten
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1113.

SFS 2010:1610

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010