SFS 2010:1640 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

101640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.