SFS 2010:1656 Förordning om ändring i förordningen (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

101656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.