SFS 2010:1660 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

101660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.