SFS 2010:1664 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

101664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.