SFS 2010:1666 Förordning om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag

101666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1984:1043) om <br/>ber�kning av pensionsgrundande tj�nstetid vid <br/>ledighet f�r internationella uppdrag;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 a � f�rordningen (1984:1043) om ber�kning</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">av pensionsgrundande tj�nstetid vid ledighet f�r internationella uppdrag ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en arbetstagare som varit tj�nstledig utan l�n f�r anst�llning hos</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">en institution f�r vilken Nordiska ministerr�det beslutat om till�mpning av<br/>�verenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island,<br/>Norge och Sverige om de anst�lldas r�ttsst�llning vid nordiska institutioner<br/>g�ller f�ljande vid ber�kning av pension enligt pensionsplanen. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tj�nstetidsfaktorn �r st�rre �n till�ggspensionens po�ng�rsfaktor</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt socialf�rs�kringsbalken ska tj�nstepensionen h�jas med ett belopp<br/>som ber�knas p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje po�ng�r som arbetstagaren f�rlorat p� grund av anst�llningen</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">hos institutionen ber�knas ett belopp som utg�r 1,8 procent av den pensions-<br/>grundande l�nen begr�nsat till 7,5 g�nger det prisbasbelopp enligt 2 kap.<br/>6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken som g�llde n�r anst�llningen vid institu-<br/>tionen upph�rde. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 1991:1432.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1666</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1984:1043) om
ber�kning av pensionsgrundande tj�nstetid vid
ledighet f�r internationella uppdrag;

utf�rdad den 2 december 2010.

Regeringen f�reskriver att 2 a � f�rordningen (1984:1043) om ber�kning

av pensionsgrundande tj�nstetid vid ledighet f�r internationella uppdrag ska
ha f�ljande lydelse.

2 a �

1

F�r en arbetstagare som varit tj�nstledig utan l�n f�r anst�llning hos

en institution f�r vilken Nordiska ministerr�det beslutat om till�mpning av
�verenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige om de anst�lldas r�ttsst�llning vid nordiska institutioner
g�ller f�ljande vid ber�kning av pension enligt pensionsplanen.

Om tj�nstetidsfaktorn �r st�rre �n till�ggspensionens po�ng�rsfaktor

enligt socialf�rs�kringsbalken ska tj�nstepensionen h�jas med ett belopp
som ber�knas p� f�ljande s�tt.

F�r varje po�ng�r som arbetstagaren f�rlorat p� grund av anst�llningen

hos institutionen ber�knas ett belopp som utg�r 1,8 procent av den pensions-
grundande l�nen begr�nsat till 7,5 g�nger det prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken som g�llde n�r anst�llningen vid institu-
tionen upph�rde.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1991:1432.

SFS 2010:1666

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;