SFS 2010:1785 Förordning om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin

101785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1244) om
Institutet för miljömedicin;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1244) om Institutet för

miljömedicin ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Karolinska institutet finns det ett institut för miljömedicin. Insti-

tutet för miljömedicin har ett nationellt ansvar inom sitt område.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1010.

SFS 2010:1785

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010