SFS 2010:1787 Förordning om ändring i förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

101787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1132) om
Institutet för fortbildning av journalister;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:1132) om Institutet för

fortbildning av journalister ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Linnéuniversitetet finns Institutet för fortbildning av journalister.

Institutet har ett nationellt ansvar inom sitt område.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1225.

SFS 2010:1787

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010