SFS 2010:1788 Förordning om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

101788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum
för miljövetenskaplig forskning i Umeå;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:42) om Centrum för

miljövetenskaplig forskning i Umeå ska ha följande lydelse.

1 §

Vid Umeå universitet ska det finnas Centrum för miljövetenskaplig

forskning i Umeå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1788

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010