SFS 2010:1790 Förordning om ändring i förordningen (2003:145) om Institutet för social forskning

101790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:145) om Institutet
för social forskning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2003:145) om Institutet för

social forskning ska ha följande lydelse.

1 §

Vid Stockholms universitet finns Institutet för social forskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1790

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010