SFS 2010:1791 Förordning om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

101791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:305) om
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos
barn och ungdom;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2003:305) om Nationellt

centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Vid �rebro universitet ska Nationellt centrum för främjande av god

hälsa hos barn och ungdom finnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:187.

SFS 2010:1791

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010