SFS 2010:1794 Förordning om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern;

101794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.